Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Wstąp do Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest forum wymiany poglądów, informacji, dzielenia się wiedzą z dziedziny informatyki. Również od strony materialnej przynależność do PTI była opłacalna. Członkowie PTI korzystali ze zniżkowych opłat na kursach, konferencjach i kongresach organizowanych przez PTI. Osoby zrzeszone w PTI mają okazję do prowadzenia dyskusji na listach dyskusyjnych, spotkań we własnym gronie, prowadzenia działalności na rzecz popularyzacji informatyki wśród współobywateli. Szczegółowe informacje o celach i zadaniach Towarzystwa można znaleźć w Statucie PTI.

Wymagania

Członkinią lub członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego może zostać dowolna osoba spełniająca jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub ma stopień naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań,
  • posiada wykształcenie wyższe lub średnie, a jej praca zawodowa w ciągu co najmniej 3 ostatnich lat przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką,
  • studiuje na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku studiów.

Członków zwyczajnych z terenu województwa Wielkopolskiego i Lubuskiego przyjmuje Zarząd OWPTI na podstawie pisemnej, podpisanej deklaracji. Możliwe jest także wypełnienie elektronicznej deklaracji dostępnej pod adresem https://pti.sorga.pl. Do deklaracji powinny być dołączone opinie dwóch członków wprowadzających. Wprowadzać mogą członkowie honorowi i zwyczajni, którzy należą do PTI przynajmniej od 2 lat. W razie trudności w znalezieniu członków wprowadzających uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem kontakt@pti.poznan.pl.

Poniżej zamieszczamy dokumenty przydatne do podjęcia decyzji o przystąpieniu do Polskiego Towarzystwa Informatycznego