Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Składki członkowskie

Roczna składka dla członków zwyczajnych wynosi 80 zł (osiemdziesiąt złotych). Studentci, emeryci i renciści opłacają składkę w wysokości 20 zł. Nowi członkowie zobowiązani są, poza składką członkowską, wnieść opłatę wpisową w wysokości 20 zł. Składki prosimy przelewać bezpośrednio na konto Oddziału Wielkopolskiego:

Konto bankowe: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
Santander Bank Polska S.A.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Wielkopolski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

Bardzo prosimy o regularne uiszczanie składek członkowskich. Tylko dzięki Państwa szczodrości możemy realizować nasze cele, wspierać młodzież, organizować konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, przygotowywać seminaria i spotkania, patronować imprezom organizowanym na terenie naszego regionu.