Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Składki członkowskie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 021/XV/23 stawki składek za 2024 r. wyglądają następująco:

  • dla osób w wieku do 20 lat: 40 zł wpisowe, 40 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 21 do 26 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 27 do 59 lat: 40 zł wpisowe, 120 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku od 60 do 75 lat: 40 zł wpisowe, 60 zł składka członkowska;
  • dla osób w wieku powyżej 75 lat: 40 zł wpisowe, 0 zł składka członkowska w przypadku co najmniej 10 lat stażu w PTI i braku bieżących zaległości w opłacaniu składek lub 40 zł w pozostałych przypadkach.

Terminem wpłaty składki za dany rok jest 31 marca tego roku, a dla członków nowoprzyjętych dwa miesiące od daty podjęcia przez Zarząd Oddziału uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, natomiast terminem wpłaty wpisowego jest termin wpłaty pierwszej składki członkowskiej.

Składki prosimy przelewać bezpośrednio na konto Oddziału Wielkopolskiego:

Konto bankowe: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
Santander Bank Polska S.A.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Wielkopolski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

Bardzo prosimy o regularne uiszczanie składek członkowskich. Tylko dzięki Państwa szczodrości możemy realizować nasze cele, wspierać młodzież, organizować konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, przygotowywać seminaria i spotkania, patronować imprezom organizowanym na terenie naszego regionu.