Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Znani członkowie

Od momentu powstania członkiniami i członkami Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego stało się wiele osób, które przyczyniły się do rozwoju polskiej informatyki. Poniżej prezentujemy krótkie sylwetki kilkorga z nich.

prof.dr hab.inż. Marian Adamski
Dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, twórca Koła Zielonogórskiego PTI
prof.dr hab.inż. Jacek Błażewicz
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wice-Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego
prof.dr hab.inż. Wojciech Cellary
Dyrektor Katedry Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MEN, członek Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji
prof.dr hab.inż. Roman Słowiński
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, kierownik Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, laureat trzech tytułów doktora honoris causa, laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
prof.dr hab. Zygmunt Vetulani
kierownik Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, zapalony szermierz związany z KS Warta
prof.dr hab.inż. Jan Węglarz
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w latach 2003-2010, Dyrektor Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, laureat czterech tytułów doktora honoris causa, laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego