Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Aktualności

luty 2022

Doskonała zabawa i sportowa rywalizacja – Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie powracają! Spotykamy się 19 marca 2022 r. w Szczyrku. Zapraszamy do udziału wszystkich związanych zawodowo z informatyką – członków naszej społeczności, przedstawicieli firm, organizacji branżowych i sektora publicznego wraz z rodzinami.

Przed zawodami – w piątkowy wieczór – planujemy kilkugodzinną konferencję, a po zmaganiach sportowych przyjdzie czas na fetowanie zwycięzców i integrację podczas uroczystej kolacji.

Zawody zostaną rozegrane na Skrzycznem, na trasie FIS. Dokładna lokalizacja trasy zostanie ogłoszona w przeddzień zawodów. Zawodnicy będą klasyfikowani przede wszystkim indywidualnie (w osobnych kategoriach ze względu na płeć i wiek). Przewidujemy dwa przejazdy. Wynik ostateczny będzie sumą punktów uzyskanych za oba przejazdy. Dodatkowo zaplanowaliśmy klasyfikację drużynową, opartą na wynikach uzyskanych w przejazdach indywidualnych. Drużynę może stworzyć co najmniej 3 przedstawicieli tej samej firmy/instytucji. Wyniki drużynowe będą sumą punktów uzyskanych w przejazdach indywidualnych przez 3 najlepszych członków zespołu.

Zapewniamy doskonałą atmosferę, gorącą rywalizację na profesjonalnie przygotowanej trasie i niezapomniane wspomnienia. Bądźcie z nami 19 marca – formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: mpin.pl!

wrzesień 2021

Wielka Gala

Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i 40-lecia PTI

Cieszymy się, że już 10 września będziemy mogli spotkać się w gronie członków i sympatyków PTI podczas Wielkiej Gali. Uroczystość odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w godz. 16‑23.

Program jest bardzo bogaty – rozpoczynamy sesją na temat TRANSHUMANIZMU, podczas której chcemy odpowiedzieć na pytanie: Czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, wynosząc go na kolejny poziom rozwoju, czy może maszyny wkrótce nas zastąpią, a algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem?

Na transhumanizm spojrzymy m.in. z perspektywy filozoficznej i społecznej. Wykład poprowadzą: Joanna Mysona-Byrska z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Pawła II oraz Ada Florentyna Pawlak, wiceprezeska TEFT (Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki), wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Akademia Leona Koźmińskiego). W panelu dyskusyjnym ścierać się będą rozmaite perspektywy – informatyków, praktyków biznesu, naukowców i przedstawicieli nauk społecznych. Do dyskusji zaprosiliśmy Jacka Jaśtala (Politechnika Krakowska), Romana Szweda (Atende), Jacka Łęgiewicza (Samsung), Adriana Kapczyńskiego (Politechnika Śląska, PTI), Bartłomieja Śnieżyńskiego (AGH) oraz Szymona Płotkę (Sano Center). Panel merytorycznie pomógł przygotować Oddział Małopolski PTI.

Obrady śledzić można będzie także zdalnie – pod adresem: https://youtu.be/-B1-61XvuRo

W drugiej części Wielkiej Gali zaplanowaliśmy wręczanie odznaczeń i wyróżnień z okazji jubileuszu 40‑lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Po tej części uroczystości zakończymy transmisję. Goście zgromadzeni w Filharmonii Narodowej będą mieli okazje wysłuchać koncertu orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej, która zagra utwory filmowe Wojciecha Kilara. Zwieńczeniem wieczoru będzie bankiet.

Szczegółowy program uroczystości oraz sylwetki prelegentów znaleźć można na stronie: https://sdsi.pl/gala

styczeń 2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 stycznia br. odeszła od nas nasza Koleżanka prof. dr hab. inż. Krystyna Balińska, wieloletnia członkini Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Oddziale Wielkopolskim. Profesor Balińska była długoletnim pracownikiem Politechniki Poznańskiej, w latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekan Wydziału Elektrycznego, kierowała Zakładem Technologii i Systemów Informatycznych. Przez lata swojej przynależności do Towarzystwa sumiennie angażowała się w działalność społeczną w naszym Oddziale, w tym w organizację Kongresów Informatyki Polskiej i wielu konferencji naukowych, które odbyły się w Poznaniu. Była wzorem postawy dla młodego pokolenia, które aktywnie wspierała w początkach ich pracy naukowej i działalności społecznej. Nigdy Jej nie zapomnimy.

Pogrzeb odbędzie się w środę 20 stycznia br. o godz. 11:00 na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

Niech odpoczywa w pokoju. Cześć Jej pamięci!

sierpień 2020

18 września 2020 r. Koordynatorka ECDL Regionu Poznań zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia ZOOM w godz. od 16:00 do 20:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: ewa.sumowska@ecdl.pl wraz ze skanami:

 • wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
 • certyfikatu ECDL;
 • potwierdzenia przelewu na konto PTI, Santander Bank Polska S.A.: 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.
 • W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 15 września 2020.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

 • dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
 • dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
 • dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego: ewa.sumowska@ecdl.pl, tel.: 501 074 058

Dodatkowe szczegóły znajdują się na stronie: https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/szkolenie-na-egzaminatorow-ecdl-w-poznaniu-15-09-2020-r/.

maj 2020

W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Wielkopolskiego PTI. Było to pierwsze w historii OW PTI Walne Zgromadzenie przeprowadzone zdalnie przy użyciu platform WebEx Events i SecretVote, udostępnionych przez Zarząd Główny. W trakcie zgromadzenia przedstawiono następujące dokumenty:

W trakcie zgromadzenia udzielono absolutorium ustępującym władzom oddziału i wybrano władze na kadencję 2020-2023 w składzie: Zarząd Oddziału
 • Prezes:Andrzej Marciniak
 • Wiceprezes:Marek Węgrzyn
 • Sekretarz:Adam Wojciechowski
 • Skarbnik:Rafał Klaus
 • Anna Kobusińska
 • Mikołaj Morzy
 • Ewa Sumowska
Komisja Rewizyjna
 • Przewodniczący:Idzi Siatkowski
 • Sekretarz:Michał Sajkowski
 • Bogdan Pilawski
Sąd Koleżeński
 • Ewa Łukasik
 • Anna Pławiak-Mowna
 • Janusz Jabłoński
W trakcie zgromadzenia wybrano także reprezentantów OW PTI na Walny Zjazd Delegatów PTI, zostali nimi:
 • Maciej Drozdowski
 • Andrzej Marciniak
 • Marek Węgrzyn

maj 2019

Koordynatorka ECDL regionu Poznań we współpracy z OW PTI w dniu 11 maja 2019 r. organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godzinę 9.30. Zastrzegamy sobie prawo zmiany w razie potrzeby uczestników. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od liczby zgłoszeń. Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/.

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE/ START, BASE, lub
 • minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:

 1. wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
 2. skan certyfikatu/certyfikatów ECDL;
 3. skan potwierdzenia przelewu na konto
   PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni
   WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
  
  W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko kandydata na egzaminatora, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia.

Koszt szkolenia:

 1. dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
 2. dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
 3. dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
 4. dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
 5. dla nauczycieli z „Klas z ECDL” = 215, 25 zł

Przed rozpoczęciem szkolenia należy przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające umiejętności merytoryczne: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera.

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia). W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mejlowy preferowany), tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie!
Ewa Sumowska

kwiecień 2019

Oddział Wielkopolski PTI wsparł finansowo XII Rejonowy Konkurs Informatyczny w Jarocinie organizowany m.in. przez naszego członka, kol. Przemysława Łączniaka. Z przyjemnością informujemy, że konkurs okazał się sukcesem, otrzymaliśmy oficjalne podziękowania od organizatorów. Obszerna relacja ze zmagań uczniów wraz z fotogalerią dostępna jest na stronie konkursu, oraz w lokalnych mediach – jako video-relacja.

marzec 2019

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Gnieźnie odbędzie się kolejna IV Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Szkoły w chmurze - budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku. Konferencja odbywa się pod patronatem OW PTI i ECDL POLSKA.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Ma formułę dwudniowego spotkania, podczas którego uczestnicy biorą udział w prelekcjach zaproszonych gości oraz w warsztatach. W programie konferencji znajdą się wykłady poruszające temat kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wskazaniu dobrych praktyk zastosowania technologii w procesie edukacyjnym w XXI wieku. Warsztaty dotyczyć będą programowania, robotyki i przykładów wykorzystania rozwiązań chmurowych, wybranych narzędzi Office 365, portali edukacyjnych w procesie nauczania. Zajęcia warsztatowe poprowadzone zostaną przez nauczycieli-praktyków i podmioty działające na rynku edukacyjnym.

Rejestracja na spotkanie pod linkiem gniezno-konferencja-2019.evenea.pl

grudzień 2018

Miło mi poinformować, że na wniosek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTI, Zarząd Główny PTI uhonorował okolicznościowymi statuetkami 70-lecia Informatyki Polskiej kolejne trzy Osoby, zasłużone w pracy społecznej dla naszego oddziału. Są to kol. kol. Jan Kniat, Bogdan Pilawski i Idzi Siatkowski. Osoby te proszę o kontakt ze mną celem odbioru statuetek.

Z poważaniem

Andrzej Marciniak, Prezes OW PTI

3-9 Grudnia 2018 to oficjalnie Tydzień Edukacji Informatycznej, ogłaszany przez środowiska edukacyjne i firmy komputerowe w USA, mający potężne wsparcie agend rządowych, a przede wszystkim towarzyszy temu olbrzymie zainteresowanie uczniów, nauczycieli i szkół na całym świecie. Tegoroczny Tydzień jest wspierany kolejnymi inicjatywami w ramach Godziny Kodowania, o których prof. Sysło pisze tutaj: www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/4462-kreatywna-potancowka. Polecamy zwłaszcza Potańcówkę, która jest znakomitym środowiskiem do wywołania kreatywnych działań uczniów w każdym wieku. W niej są ciekawe przekazy filmowe. Polecamy również wypowiedzi na temat kreatywności: www.youtube.com/watch?v=VYqHGIR7a_k. Jak można przeczytać, w środowisku Godziny Kodowania w pierwszym półroczu 2018, uczniowie i nauczyciele z Polski odbyli blisko 500 tys sesji! Jest to chyba najpopularniejsze środowisko edukacyjne w Polsce. Zawdzięcza to swoim walorom edukacyjnym i nowoczesności podejścia do rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

listopad 2018

Spotkanie Oddziału Wielkopolskiego PTI

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza na otwarte zebranie członków i sympatyków naszego oddziału, które odbędzie się we wtorek 6 listopada br. o godz. 17:00 w sali 123 BT w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Podczas zebrania zostaną m. in. wręczone statuetki 70-lecia informatyki w Polsce następującym zasłużonym Koleżankom i Kolegom, członkom naszego Oddziału:

Krystyna Balińska
Jerzy Brzeziński
Maciej Drozdowski
Stefan Grocholewski (pośmiertnie)
Rafał Klaus
Ewa Łukasik
Mikołaj Morzy
Roman Słowiński
Jerzy Stefanowski
Ewa Sumowska
Marek Węgrzyn
Robert Wrembel
Adam Wojciechowski

Pięciu członków Oddziału Wielkopolskiego PTI (kol. kol. Jan Węglarz, Jacek Błażewicz, Jerzy Nawrocki, Maciej Stroiński, Andrzej Marciniak) zostało już uhonorowanych okolicznościowymi medalami 70-lecia informatyki polskiej podczas kongresu IFIP.

Prezez OW PTI
Andrzej Marciniak

październik 2018

Nagrody na 70-lecie informatyki

Miło nam poinformować, że oprócz medali 70-lecia informatyki wręczonych pięciu członkom naszego oddziału PTI podczas inauguracji kongresu (The 24th IFIP World Computer Congress), Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego podjął uchwałę o przyznaniu na wniosek prezesa PTI statuetek okolicznościowych z okazji 70-lecia informatyki polskiej.

Lista członków Oddziału Wielkopolskiego PTI, którym przyznano medale 70-lecia:

1Węglarz Jan
2Błażewicz Jacek
3Stroiński Maciej
4Nawrocki Jerzy
5Marciniak Andrzej

Lista członków Oddziału Wielkopolskiego PTI, którym przyznano statuetki 70-lecia:

1Słowiński RomanWybitne osiągnięcia naukowe w zakresie informatyki
2Balińska KrystynaPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
3Brzeziński JerzyOsiągnięcia naukowe w zakresie informatyki, praca społeczna na rzecz Towarzystwa
4Drozdowski MaciejOsiągnięcia naukowe w zakresie informatyki, praca społeczna na rzecz Towarzystwa
5Grocholewski Stefan (pośmiertnie)Praca społeczna na rzecz Towarzystwa
6Klaus RafałPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
7Łukasik EwaPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
8Morzy MikołajPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
9Stefanowski JerzyOsiągnięcia naukowe w zakresie informatyki, praca społeczna na rzecz Towarzystwa
10Sumowska EwaWieloletnie koordynowanie ECDL-em w Wielkopolsce
11Węgrzyn MarekPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
12Wojciechowski AdamPraca społeczna na rzecz Towarzystwa
13Wrembel RobertPraca społeczna na rzecz Towarzystwa

Spotaknie w sprawie Laboratorium Szkoły Przyszłości

Koordynator ECDL zaprasza 26-27.10.2018 na spotkanie egzaminatorów ECDL i sympatyków idei do LABORATORIUM SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

26.10 proponuję 2 - godzinne warsztaty od 16.00-18.00 dla edukatorów pod nazwą "Zmień lekcję w przygodę”- które dostarczą narzędzi do szybkiej i angażującej uczniów pracy z wykorzystaniem „cyfrowych pomocników”. Po warsztatach - spotkanie integracyjne w B&B przy ul. Minikowo (możliwość noclegu).

Program na dzień 27.10 - w trakcie negocjacji... zależy od liczby zainteresowanych uczestników spotkania.

Zgłoszenia proszę kierować pod adresem ewa.sumowska@gmail.com
Zapraszam serdecznie!
Ewa Sumowska

Laboratorium Szkoły Przyszłości - nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowe powstałe jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk prowadzące badania w zakresie edukacji w szczególności nad procesami uczenia się, e-Umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

wrzesień 2018

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Poznaniu w dniu 3 października 2018r.

Koordynator ECDL regionu Poznań we współpracy z OW PTI w dniu 3 października 2018 r. organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL

Proponuję rozpoczęcie szkolenia o godzinie 12.00, ale zastrzegam sobie prawo zmiany w razie potrzeby uczestników. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od liczby osób zainteresowanych. Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/. Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE/ START, BASE, lub
 • minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania  na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki: 

 • wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
 • skan  certyfikatu/certyfikatów ECDL;
 • skan potwierdzenia przelewu na konto  PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać:  imię, nazwisko kandydata na egzaminatora, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia.

Koszt szkolenia:

 • dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
 • dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
 • dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
 • dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera.

Faktury wystawia PB ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu (w tytule proszę podać imię, nazwisko, rodzaj szkolenie, datę i miejsce szkolenia).  

W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego:

ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mejlowy preferowany)
tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!
Ewa Sumowska

Szkolenie egzaminatorów ECDL w Poznaniu w dniu 14 września 2018r.

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z OW PTI organizuje 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 14.30. Miejsce szkolenia będzie uzależnione od liczby osób zainteresowanych. Informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest wykształcenie informatyczne i/lub udokumentowane doświadczenie trenerskie w zakresie IT oraz posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE/ START; BASE lub
 • minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.
Kandydaci na szkolenie zobowiązani są do przesłania na adres ewa.sumowska@ecdl.pl wiadomości zawierającej następujące załączniki:
 1. wypełnionej Karty Rejestracji Kandydata na Egzaminatora ECDL
 2. potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera
 3. skan certyfikatu/certyfikatów;
 4. skan potwierdzenia przelewu na konto  PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia, imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.: Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 9.12.2017, Poznań, Jaś Kowalski. 
  • dla nowych kandydatów w wysokości 430,50 zł brutto
  • dla egzaminatorów odnawiających uprawnienia 215,25 zł brutto
Członkom PTI przysługuje zniżka w wysokości 35%.

Faktury wystawia PB ECDL więc dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę przesłać mejlem na adres biuro@ecdl.pl. W przypadku kandydatów spoza Regionu Poznań (tj województwa wielkopolskiego i lubuskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: ewa.sumowska@ecdl.pl (kontakt mejlowy preferowany) lub tel. : 501074058

Zapraszam serdecznie zainteresowanych! 

Ewa Sumowska

Procedura organizacji i prowadzenia szkoleń egzaminatorów ECDL

sierpień 2018

World Computing Congress

Oddział Wielkopolski PTI jest współorganizatorem World Computing Congress 2018, corocznego spotkania organizacji zajmujących się technologiami informacyjnymi z wszystkich krajów Europy. W dniach 17-21 września b.r. będziemy w Poznaniu gościć setki osób z Polski i zagranicy, program kongresu obfituje w liczne wydarzenia, sympozja, warsztaty i konferencje. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem imprezy oraz z informacjami na temat rejestracji.

XVII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo

W dniach 11-12 października b.r. w Poznaniu odbędzie się XVII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo, przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest kol. Ewa Łukasik. Wszystkie informacje na temat sympozjum (program, opłaty rejestracyjne, wykłady plenarne) znajdziecie Państwo na stronie http://aes.org.pl/ntav2018/. Nowością jest konkurs dla studentów i doktorantów. Dodatkowych informacji udziela emailowo Sekretariat NTAV 2018 pod adresem ntav2018@aes.pl.

czerwiec 2018

Spotkanie egzaminatorów ECDL

Koordynator Regionalny ECDL Ewa Sumowska ma zaszczyt zaprosić egzaminatorów i sympatyków egzaminatorów na co-półroczne spotkanie, które tym razem odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018. Część merytoryczna spotkania (godz. 17.00, Wyższa Szkoła Bankowa) dotyczyć będzie zmian w funkcjonowaniu struktur ECDL w związku z obowiązującym od 25 maja br RODO. Z problematyką zapozna nas Inspektor ochrony danych osobowych PB ECDL Adam Wieczorek. Serdecznie zapraszam do skorzystania z wizyty znakomitego Gościa. Część integracyjno-towarzyska to zaproszenie przed wykładem na godz. 15.30 do escape-roomu gdzie Państwo Alchemicy wyprodukują dla nas sztabki złota i kolacja po wykładzie w Klubie Muzycznym MESKALINA na Starym Rynku.

Bardzo prosze o informację w przypadku przyjęcie zaproszenia możliwie najszybciej.

Z poważanie, Ewa Sumowska

grudzień 2017

Szkolenie ECDL

Koordynator ECDL region Poznań we współpracy z OW PTI organizuje w dniu 9 grudnia 2017 r. 6-godzinne szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szczegółowe informacje o szkoleniu do pobrania tutaj.

maj 2017

Władze OW PTI w kadencji 2017-2020

W dniu 19 kwietnia b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie OW PTI, w trakcie którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano władze Oddziału na kadencję 2017-2020 oraz wybrano delegatów Oddziału na zbliżający się Zjazd Delegatów OW PTI. W Walnym Zgromadzeniu OW PTI wzięło udział 15 osób. Przewodniczącym Zgromadzenia został kol. Jędrzej Musiał, sekretarzem został kol. Dariusz Brzeziński, a w komisji skrutacyjnej zasiedli kol. Marek Węgrzyn oraz kol. Janusz Jabłoński. Na początku ustępujący prezes Oddziału, kol. Mikołaj Morzy, przedstawił sprawozdanie z działalności OW PTI w latach 2014-2017. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kol. Idzi Siatkowski, który przedstawił protokół KR. Kolejnym krokiem był wybór władz Oddziału Wielkopolskiego na nową kadencję, wybrani zostali:
 • Prezes: Andrzej Marciniak
 • Wiceprezes: Marek Węgrzyn
 • Wiceprezes: Robert Wrembel
 • Sekretarz: Adam Wojciechowski
 • Skarbnik: Rafał Klaus
 • Członek: Łukasz Grala
 • Członek: Mikołaj Morzy
Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej:
 • Przewodniczący: Idzi Siatkowski
 • Członek: Bogdan Pilawski
 • Członek: Jerzy Stefanowski
oraz skład Sądu Koleżeńskiego:
 • Przewodnicząca: Ewa Łukasik
 • Członek: Filip Kolendo
 • Członek: Maciej Piernik
W ostatnim głosowaniu wybrano delegatów OW PTI na nadchodzący Zjazd Delegatów PTI, którymi zostali:
 • Andrzej Marciniak
 • Marek Węgrzyn
 • Ewa Sumowska
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym protokołem z Walnego Zgromadzenia OW PTI.
 

Global Azure Bootcamp


Global Azure Bootcamp to wydarzenie organizowane od 5 lat w wielu miejscach na całym świecie. W tym roku było aż 250 takich wydarzeń. W Poznaniu darmowa impreza odbyła się na Politechnice Poznańskiej. Organizatorami byli Oddział Wielkopolski PTI i społeczności PLSSUG, oraz Polska Grupa Użytkowników Azure. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, które wysłuchało 8 sesji technicznych. Tematyka konferencji była szeroka: od danych NoSQL i SQL w chmurze, poprzez Big Data Analytics, modele danych, aż po uczenie maszynowe i elementy sztucznej inteligencji.
 

Lubuska Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017

Informujemy, że dnia 19.05.2017 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja z okazji obchodów ŚDSI.

 • nazwa: LK-ŚDSI 2017 (Lubuska Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017 )
 • miejsce: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp., ul. Chopina 52, Aula (budynek B5)
 • termin: 2017.05.19 (pt), godz. 10-15
 • WWW: http://www.pti.zgora.pl/sdsi
 • organizatorzy: Koło Zielonogórskie i Koło Gorzowskie (OWP PTI)
Serdecznie zapraszamy do udziału!
 

Google I/O Extended

Już 17 maja, jak co roku, Google zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia technologiczne na konferencji Google I/O w Kalifornii. Nie udało Ci się zdobyć biletu na wydarzenie w Mountain View? Nie ma sprawy! Dołącz do nas podczas poznańskiej edycji Google I/O Extended na Politechnice Poznańskiej. Poza transmisjami z prezentacji dotyczących m. in. Androida, Internet of Things, Mobile Web czy Firebase, czekają na Ciebie konkursy z nagrodami, pizza i znakomita atmosfera tworzona przez pasjonatów najnowszych technologii. Nie czekaj, zarezerwuj sobie miejsce już teraz!
Impreza zaczyna się 17 maja o godzinie 17:30 i potrwa do 3:00 w nocy, zajmujemy sale 1, 2 i 3 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje dostępne na FB: www.facebook.com/events/1739216742760129/ 

kwiecień 2017

Walne Zgromadzenie Wyborcze OW PTI

Pragniemy przypomnieć, że już w najbliższą środę, 19 kwietnia, o godzinie 18:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Wyborcze Oddziału Wielkopolskiego PTI. Spotykamy się w sali nr. 18 Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. Ponieważ w trakcie Zgromadzenia, oprócz wyboru nowych władz Oddziału i wyboru delegatek i delegatów na Walny Zjazd PTI, dokonamy także podsumowania aktywności OW PTI w latach 2014-2017, pozwalamy sobie zawczasu przesłać zbiorcze sprawozdanie OW PTI za lata 2014-17.

Google I/O Extended 2017

Rozpoczynamy przygotowania, ale już teraz prosimy koniecznie odnotować w kalendarzach datę 17 maja br., kiedy to wspólnie z Akademickim Kołem Aplikacji Internetowych organizujemy Google I/O Extended - transmisję "na żywo" z największej imprezy deweloperskiej na świecie. Zaczynamy o godzinie 18:00 i do 4:00 następnego dnia transmitujemy trzy równoległe sesje w trzech salach w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Impreza jest oczywiście darmowa i dostępna dla wszystkich, poza dostępem do live stream z Mounain View będą też dodatkowe konkursy i atrakcje. Szczegółowy program prześlemy już wkrótce.

marzec 2017

Gimnazjalna Olimpiada Matematyczno-Informatyczna oraz Gminna Olimpiada Informatyczna w Śremie

Otrzymaliśmy prośbę od organizatorów Gimnazjalnej Olimpiady Matematyczno-Informatycznej  o objęcie imprezy patronatem OW PTI. Patronujemy GOMI od samego początku, gdy była tylko lokalnym konkursem organizowanym w gimnazjum w Skórzewie. W tym roku V Edycja obejmuje sobą kilkadziesiąt szkół z województwa wielkopolskiego i województw ościennych i jest nam niezwykle miło, że w jakimś niewielkim stopniu przyczyniliśmy się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Jest to oczywiście zasługa członkiń i członków OW PTI, Państwa składki członkowskie umożliwiły nam zakup nagród rzeczowych dla laureatów w latach poprzednich. Także po raz drugi będziemy patronowali Gminnej Olimpiadzie Informatycznej w Śremie, którą organizuje Gmina Śrem. 
 

Global Azure Bootcamp

22 kwietnia br. na Politechnice Poznańskiej odbędzie się Global Azure Bootcamp, całodzienna impreza poświęcona technologiom składowania i przetwarzania danych w chmurze. Organizatorem imprezy jest Polska Grupa Użytkowników Systemu SQL Server, a Oddział Wielkopolski PTI objął imprezę swoim patronatem. GAB to globalna impreza odbywająca się jednocześnie w kilkudziesięciu krajach. W Poznaniu będzie m.in. o Azure Storage, Azure Document DB, Azure Search, Azure SQL Database, Azure SQL DataWarehouse, Azure Data Lake, i wielu innych. Szczegółowy plan wykładów jest dostępny na stronie konferencji: gabc2017poznan.evenea.pl. Wydarzenie jest całkowicie darmowe a liczba miejsc ograniczona, zapisy startują 21 marca. 
 

Applied Data Science 2017

Konferencja SQLDay to największa bazodanowa impreza komercyjna w Polsce. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie gościła we Wrocławiu w dniach 15-17 maja. Po raz pierwszy w tym roku organizujemy w ramach głównej konferencji imprezę naukową: Applied Data Science. Jest to impreza adresowana do młodych pracowników nauki, rejestracja na ADS umożliwia nie tylko zaprezentowanie swoich pomysłów naukowych, ale także potencjalnie daje możliwość pokazania swoich badań w środowisku biznesowym. Referaty na ADS są przyjmowane na podstawie krótkiego streszczenia, wybrane prelekcje zostaną zaproszone do opublikowania pełnych wersji referatów w  Foundations of Computing and Decision Sciences oraz w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie science.sqlday.pl.
 

Nagroda im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłasza trzynasty konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów. Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody: nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą. Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 kwietnia 2017.
O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2016 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2017 roku spełniają jeden z następujących warunków
 • są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
 • otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych załączników. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl
 

Zjazd Delegatów PTI

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbędzie się Zjazd Delegatów PTI, na którym nastąpi wybór władz Towarzystwa na najbliższą kadencję oraz dyskusja nad zmianami w statucie Towarzystwa. Kalendarium związane ze Zjazdem wygląda następująco:
 • do 30 kwietnia: zalecany termin zakończenia Walnych Zgromadzeń Wyborczych w oddziałach
 • do 1 maja: ostateczny termin zgłaszania członków PTI niebędących delegatami do zaproszenia na zjazd
 • do 17 maja: przygototwanie wstępnej wersji sprawozdania Zarządu Głównego na zjazd
 • 19 maja: posiedzenie Zarządu Głównego poświęcone przygotowaniom do Zjazdu
 • 24 czerwca: Zjazd Delegatów
Szczegóły znajdują się na wiki zjazdowej.
 

Sprawozdanie Oddziału Wielkopolskiego PTI za rok 2016

Zgodnie z przyjętą procedurą przesłaliśmy do Zarządu Głównego sprawozdanie z działalności Oddziału Wielkopolskiego PTI w roku 2016. Zapraszamy serdecznie członkinie i członków PTI do zapoznania się z tym dokumentem.
 

Składki członkowskie za 2017

Wszystkie inicjatywy PTI wymagają dwóch składników: zaangażowania członków Towarzystwa oraz środków. To ze składek członkiń i członków PTI jesteśmy w stanie wspierać działania nauczycieli informatyki w wielkopolskich i lubuskich szkołach, fundować nagrody na najzdolniejszych uczniów, organizować warsztaty i seminaria, animować działania kół studenckich. Zwracamy się więc z prośbą o terminowe i niezawodne opłacanie składek członkowskich, od liczby osób terminowo opłacających składki zależy nie tylko nasza możliwość pomagania, ale też siła naszego głosu. Zgodnie z uchwałą ZG Oddział Wielkopolski może delegować 4 osoby na Zjazd Delegatów, jest to jedna z najmniej licznych reprezentacji wśród oddziałów, a związane jest to wprost z liczbą osób opłacających składki członkowskie.
Przypominamy, że roczna składka członkowska wynosi aktualnie 80 zł i należy ją wpłacić na konto:

Konto bankowe: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
Bank Zachodni WBK S.A.
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Wielkopolski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

kwiecień 2016

Meet.ML "Applied Machine Learning and Big Data"

Już w najbliższy czwartek, 28 kwietnia, o godzinie 18:30 rozpocznie się w sali 8 Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 spotkanie poświęcone zagadnieniom masywnych danych i uczenia maszynowego. Wstęp jest darmowy, ale RSVP pomoże organizatorom oszacować zapotrzebowanie na katering. Poniżej agenda spotkania:

 • [10 min] Sponsors introduction
  • Dato [Jan Mizgajski][2 min]
  • Analyx [Jarosław Szymczak][5 min]
  • UX Dream [Mateusz Krawczyński][3 min]
 • [Jan Mizgajski][25 min] Smart Apps in minutes not weeks: Introduction to Dato
 • [15 min ] Coffee & Networking Break + Survey with Prize Draw
 • [Jan Mizgajski][25 min] Practical Machine Learning in Python: Use cases and live demos
 • [15 min] Coffee & Networking Break + Competition for best ML application idea
 • Invent a cool application of one of presented techniques
 • [Jarosław Szymczak | Analyx ][Deep Dive][45 min] The algorithm that wins every competition
 • [? min] Pizza & Networking
Głównym sponsorem imprezy jest Analyx, pozostałymi sponsorami są Dato i Oddział Wielkopolski PTI. Impreza jest współorganizowana przez AKAI.

Konferencja "Microsoft dla Edukacji"

21 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul.Łubieńskiego 11 w Gnieźnie odbędzie się konferencja "Microsoft dla Edukacji". Poniżej agenda konferencji.

Blok 1 Nowości w licencjonowaniu oprogramowania
 • 08:45 - 09:15 : Rejestracja
 • 09:15 - 10:00 : Windows 10 dla Edukacji – dlaczego i jak wykorzystywać funkcjonalności Windows 10 w pracy szkoły, GSTM – autoryzowany partner Microsoft
 • 10:00 – 10:45 : Jak kupić Windowsa 10 oraz Office Professiobal Plus 2016 Pro dla swojej szkoły, rodzaje dostępnych umów dla instytucji edukacyjnych, różnice i darmowe benefity Agnieszka Karolak – Specjalista ds. umów licencyjnych Microsoft
 • 10:45 – 11:00 : Przerwa kawowa
Blok 2 Aplikacje edukacyjne
 • 11:00 – 12:30 : Różne modele nauczania przy wykorzystaniu aplikacji edukacyjnych Office 365 Education (OneNote,ClassNotebook,Sway,Skype for Education). Jak ich używać w zarządzaniu szkołą lub dydaktyce? Gdzie ich szukać? (na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach) Tomasz Łukawski - Dyrektor SP nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Blok 3 – Modele współpracy
 • 12:30 – 13:00 : Budowa infrastruktury szkoły na potrzeby technologii chmurowych, Andrzej Musisz - Advisor
 • 13:00 – 13:30 : Gnieźnieńskie „Szkoły w Chmurze” Urząd Miasta Gniezna
 • 13:30 – 14:00 : „11 milionów ma – czemu nie ja?!” Dołącz do międzynarodowej społeczności Klas ECDL Ewa Sumowska - koordynator regionalny ECDL
 • 14:00 – 14:30 : LUNCH

ECDL na XX Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Targi Edukacyjne wpisały się już na stałe do kalendarza ogólnopolskich i międzynarodowych imprez edukacyjnych i znalazły swoje miejsce w krajobrazie wielkopolskiej oświaty. Tegoroczne odbywały się pod hasłem "Od tradycji do kompetencji XXI wieku". Nie mogło na nich zabraknąć informacji o ECDL. Na stoiska większości (jeżeli nie wszystkich..) szkół trafiły spersonalizowane informacje o certyfikacji umiejętności kluczowych, idei Edukacyjnego Centrum Egzaminacyjnego (pomysł do wykorzystania przez szkoły wyższe), projekcie Klasy ECDL (adresowanemu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), o VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Edukacja z Panem T.I.K-iem – e-Umiejętności przepustka do…”...

Możliwe to było dzięki:

 • życzliwości organizatorów - z ramienia Ośrodka Doskonalenia Naczycieli w Poznaniu byli to oprócz Pani Dyrektor Ewy Sperczyńskiej Panowie Tadeusz Nowik i Roman Dwulit
 • zaangażowaniu egzaminatorki Bogumiły Maleczyńskiej
 • aktywnosci świetnych dziewczyn Weroniki Wyrowskiej i Beaty Grzewki z firmy TROL InterMedia Sp. z o.o. Sp. k.,z Wronek ktore trafiły na nasze stoisko za pośrednictwem egzaminatora SEBASTIANA SIKORY. Firma jest realizatorem znaczących projektów związanych z certyfikacją umiejętności komputerowych więc nie było problemu z informacjami merytorycznymi.

Serdecznie niniejszym wszystkim dziękuję za pomoc i - zgodnie z ustaleniami - zapraszam na kolejną, XXI edycję Targów. Nie może nas tam nie być....

Ewa Sumowska, Koordynator Regionalny ECDL Region Poznań

ECDL na II Gorzowskich Targach Edukacyjnych

16 lutego 2016 r. w Hali Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się II Gorzowskie Targi Edukacyjne "CO DALEJ GIMNAZJALISTO?". Po raz kolejny organizatorami przedsięwzięcia była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, oraz Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat w/w wydarzenia objął Pan Prezydent Miasta Pan Jacek Wójcicki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, natomiast patronem medialnym będzie Telewizja Polska oddział Gorzów Wielkopolski oraz Radio Gorzów.

Koordynator Regionu Poznań Pani Ewa Sumowska uczestniczyła w Targach. Do certyfikowania umiejętności kmpterowych zachęcała poprzez m.in. organizowanie konkursów z nagrodami dla uczniów rozmowy z naczycielami szkół, przedstawicielami wladz i mediów. Po zakończeniu Targów miało miejsce spotkanie z egzaminatorami w restauracji Bella Toscana na urokliwych bulwarach nad Wartą. W wyjątkowo "smacznej" atmosferze omawialiśmy ecdl-owe problemy w towarzystwie Pani Prodziekan Wydział Techniczego PWSZ dr inż. Aleksandry Radomskiej Zalas i dr Wojciech Sysło. Zaplanowano zasady udziału i wspólny wniosek o patronat Polskiego Biura ECDL nad konferencją "Cywilizacyjne wyzwana informatyki".

Niniejszym dziękuję Panu Arkadiuszowi Stawczykowi za czas poświęcony na reprezentowanie ECDL na stoisk z materiałami informacyjnymi.

VI Konkurs Informatycznego AVATAREK

W dniu 14.03.2016 r. w Zespole Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy odbył się finał VI Konkursu Informatycznego AVATAREK. Konkurs stał się cyklicznym wydarzeniem z zakresu informatyki na poziomie gimnazjalnym o zasięgu międzywojewódzkim i odbywa się pod patronatem honorowym Starosty powiatu poznańskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski i Polskiego Biura ECDL. Patronat merytoryczny sprawuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Galę finałową konkursu swoją obecnością uświetnili m.in.: Pan Tomasz Łubiński – wicestarosta poznański, Pani Alicja Rajewicz - starszy wizytator Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pani Monika Lis-Nożyńska - Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Pani Ewa Sumowska Koordynator Regionalny ECDL, Pani Karolina Rozmiarek przedstawiciel firmy ProData sp. z o.o., Pani Anna Matysiak Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

W VI edycji konkursu udział wzięło 1358 uczniów z 47 szkół gimnazjalnych z województwa wielkopolskiego, śląskiego i łódzkiego. Do części finałowej konkursu zakwalifikowało się 15 trzyosobowych zespołów, które rozwiązywały zadania z różnych działów informatyki wymagające dużej wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także umiejętności współpracy w zespole. W trakcie finału, oprócz zmagań uczniów Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizował warsztaty z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) dla nauczycieli, a uczniowie Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy pokazy barmańskie, florystyczne oraz pokaz pilotażu dronem i pracę drukarki 3D.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

 • I miejsce – zwycięskie - zespól ze Szkół w Gliwicach FILOMATA;
 • II miejsce - zespół z Gimnazjum im Jana Pawła II w Suchym Lesie;
 • III miejsce - zespół z Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie.

Nagrody w całym konkursie ufundowali: sponsor strategiczny Firma ProData, Starosta powiatu poznańskiego, Starosta powiatu grodziskiego, Prezydent Miasta Łodzi, Starosta powiatu gliwickiego, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, Dyrektor Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, Firma Microsoft, ECDL Polska, Wydawnictwo Helion, Cisco Academia.

 Gratulujemy zwycięzcom konkursu, a fundatorom nagród serdecznie dziękujemy za wsparcie. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu AVATAREK.

marzec 2016

Klasa z ECDL : projekt dla Twojej szkoły

„… Każde dziecko powinno mieć możliwość nauki podstaw informatyki w takim samym stopniu, jak biologii lub fizyki. Celem nie jest wykształcenie wszystkich dzieci na biologów, fizyków i specjalistów ICT, lecz zapewnienie im podstawowej wiedzy i umiejętności w ramach tych dyscyplin”.
Fundacja ECDL

Europejska Fundacja European Computer Driving Licence (ECDL) propaguje różne podejścia do e-umiejętności, zaprasza do wspólnego działania wszystkich, którzy przygotowują uczniów z zakresu niezbędnych umiejętności cyfrowych i zachęca do sprawdzania efektów nauczania informatyki w szkołach poprzez walidację i certyfikację nabytych umiejętności. Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) jako partner Fundacji ECDL w Polsce wv ramach realizacji tych założeń proponuje szkołom przystąpienie do programu PROJEKT: KLASA z ECDL.

Projekt pozwala przygotować uczniów do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych). Korzyści z przystąpienia do programu KLASA z ECDL:

 • dla uczniów:
  • standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowywanym od ponad 20 lat standardem;
  • przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL;
  • możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach;
  • wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie;
  • udział i współpraca w ramach akcji czy konkursów organizowanych w projekcie.
 • dla szkoły i nauczycieli:
  • założenie edukacyjnego laboratorium ECDL w szkolnej pracowni komputerowej;
  • korzystanie ze znaków firmowych ECDL na stronach szkoły, folderach i innych materiałach;
  • możliwość zaproponowania uczniom ciekawej i atrakcyjnej formy dodatkowego rozwoju;
  • możliwość współpracy ze szkołami biorącymi udział w przedsięwzięciu – wymiana doświadczeń, rozwój, rywalizacja, wspólne projekty;
  • możliwość zdobycia uprawnień egzaminatora ECDL dla nauczyciela informatyki;
  • pomoc i wsparcie ze strony Koordynatora Regionalnego ECDL w regionie;
  • dostęp do materiałów ćwiczeniowych opracowanych przez PTI.
Zapraszamy gimnazja, a także szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane zapewnieniem wysokiego, europejskiego standardu nauczania informatyki do projektu KLASA Z ECDL. Informacje są dostępne na stronie ecdl.pl/klasy-ecdl/zostan-klasa-ecdl/ i u koordynatora regionalnego pod adresem ewa.sumowska@ecdl.pl.

luty 2016

Biblioteka Cyfrowa PTI

Ruszyło wspólne przedsięwzięcie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i PTI: Biblioteka Cyfrowa. Jest ona dostępna pod adresem informatyka.locloud.pl i już w tej chwili można w niej znaleźć wiele ciekawych archiwalnych pozycji, jak np. numer 2/3 Biuletynu PTI z roku 1988. Serdecznie zapraszamy do przeglądania aktualnie złożonych tam zasobów. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje wartościowymi materiałami, szczególnie związanymi z historią Oddziału Wielkopolskiego PTI, bardzo prosimy o ich nadsyłanie do nas, umieścimy je na naszej własnej półeczce cyfrowej.

XXXII Konkurs PTI

Z przyjemnością informujemy, że pan mgr inż. Mateusz Lango, dyplomant naszego kolegi (i poprzedniego Prezesa OW PTI), prof. Jerzego Stefanowskiego, zajął II miejsce w XXXII Konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Konkurs jest od wielu lat organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI i cieszy się dużą renomą na rodzimych wydziałach, na których jest nauczana informatyka. Laureatowi i jego promotorowi serdecznie gratulujemy!

Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować o zbliżających się corocznych Otwartych Mistrzostwach Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim. Trwają przygotowania związane z organizacją tej imprezy wspólnie z firmą EUVIC Sp. z o.o. (LGBS Polska Sp. z o.o.). Mistrzostwa gromadzące narciarzy z branży IT oraz miłośników białego szaleństwa, które na stałe zagościły w zimowy kalendarz w nadchodzącym sezonie odbędą się na trasach Stożka w Wiśle. Zawody zaplanowano na 12 marca 2016 r. W programie przewidujemy dwa przejazdy slalomu giganta, który zostanie ustawiony z myślą o tych zaczynających swoją przygodę z narciarstwem, będziemy również pamiętać o wytrawnych narciarzach, którzy zamierzają pościgać się na trasie. Więcej informacji oraz dokładny harmonogram z godzinami zostanie zamieszczony na stronie internetowej Mistrzostw w najbliższym czasie. Prosimy o składanie zgłoszeń/deklaracji udziału w Mistrzostwach za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Mistrzostw. Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 28 lutego 2016 r.

SQLDay

W dniach 16-18 maja 2016 r. we Wrocławiu odbędzie się SQLDay, największa konferencja poświęcona technologiom Microsoft w obszarze analizy i przetwarzania danych, organizowana przez Polish SQL Server User Group. W tym roku, na czterech równoległych ścieżkach będą prezentowane następujące tematy:

 • Projektowanie i tworzenie rozwiązań na platformie danych Microsoft
 • Zarządzanie i utrzymanie systemów na platformie danych Microsoft
 • Platforma analityczna i rozwiązania BI Microsoft
 • Zastosowania biznesowe platformy danych i rozwiązań analitycznych Microsoft

Dodatkowo konferencję poprzedzą całodniowe warsztaty prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów (w tym posiadaczy tytułu MVP i pracowników firmy Microsoft) z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Trwają właśnie rozmowy na temat objęcia przez PTI patronatu honorowego nad tą imprezą. Już w niedalekiej przyszłości powinniśmy mieć ofertę atrakcyjnych zniżek na opłatę konferencyjną (oraz opłaty za warsztaty) dla członkiń i członków PTI.

wrzesień 2015

Spotkanie Egzaminatorów ECDL

Koordynator regionalny ECDL p. Ewa Sumowska zaprasza na tradycyjne spotkanie egzaminatorow ECDL i osób zainteresowanych ideą ECDL. Tym razem odbędzie się ono w dniach w dniach 5-6 września br. w urokliwej miejscowosci Wartosław w okolicy Wronek. Część informacyjno-szkoleniowa to próba oswojenia hasła DIGCOMP i adaptacja certyfikatów ECDL na uzytek tej ramy, część integracyjna to 3-godzinny spływ kajakowy, kolacja, rowery/sauna/ ruska bania dla chętnych, nocne Polaków dywagacje, nocleg, śniadanie.

Koszt spotkania wynosi 160 zł ale może ulec znaczacemu obniżeniu w związku z dofinansowaniem z OW PTI i PB ECDL. Serdecznie zapraszam - proszę o kontakt (zalecany mejlowy)

Ewa Sumowska
koordynator regionalny ECDL
ewa.sumowska@ecdl.pl

czerwiec 2015

TIK-TAK

Regionalne zakończenie Piątego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych TIK?TAK! 2015 odbędzie się dnia 15.06.2015 w ramach Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uroczyste wręczenie dyplomów będzie miało miejsce o godz. 14.00 w sali 115 budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ.

maj 2015

Zielonogórska Konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) jest obchodzony w Polsce od wielu lat. W ramach tych inicjatyw również Koło Zielonogórskie PTI wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim i oddziałem Zielonogórskim SEP organizuje Zielonogórską Konferencję z okazji obchodów ŚDSI - ZGK-ŚDSI 2015 (www.pti.zgora.pl/sdsi). Wydarzenie odbędzie się 14 maja 2015 w Uniwersytecie Zielonogórskim, w budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. W ramach obrad planowane jest zaprezentowanie różnych zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym aspektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz sposobom wykorzystania rozwiązań informatycznych w życiu codziennym. Do udziału zaproszono instytucje (jednostki samorządowe, urzędy, uczelnia, biblioteka) oraz przedsiębiorstwa (głównie z województwa lubuskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Notatka z konferencji ZGK-ŚDSI-2015 (autor: Marek Węgrzyn)

Szczególnie istotnym dobrem niematerialnym jest informacja. Społeczeństwo informacyjne to takie, które ma łatwy dostęp do informacji gwarantującej edukację, świadomość społeczną, rozwój czy wzrost gospodarczy. Codziennie, świadomie lub nieświadomie, zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i udostępniamy informacje. Rozwój technologii komputerowych dostarczył doskonałych narzędzi do przetwarzania informacji - systemów informatycznych. Mowa tutaj nie tylko o rozwiązaniach dla przemysłu, biznesu, ale także systemów dla przeciętnego użytkownika. Nowe media, media społecznościowe to systemy, z których nie tylko codziennie czerpiemy informację o otaczającym nas świecie, ale także masowo wprowadzamy generowane przez nas treści.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) jest obchodzony w Polsce od wielu lat. Uczestnicy imprez organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), zawsze otrzymują solidną porcję informacji o tym, co zostało zrobione, co należy zrobić, oraz rzeczowej oceny i krytyki działań, a także zjawisk towarzyszących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W ramach tych inicjatyw również Koło Zielonogórskie (KZG) PTI wraz z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIT) oraz Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (WMIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), przy udziale Oddziału Zielonogórskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) zorganizowało Zielonogórską Konferencję z okazji obchodów ŚDSI - ZGK‑ŚDSI‑2015. Wydarzenie odbyło się 14 maja 2015 w budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencję otworzył Dziekan WEIT UZ, prof. Andrzej Obuchowicz, wydziału który „wzorowo” kształci na Uniwersytecie Zielonogórskim kadrę przyszłych informatyków (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Referat inaugurujący, wprowadzający do tematyki konferencji, bazujący na lubuskich doświadczeniach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego wygłosiła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Sukcesem lubuskiej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego okazała się centralizacja na poziomie województwa projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Bez takiego podejścia rozwój dużych projektów takich, jak: sieci szkieletowej, czy programu ostatniej mili byłby niemożliwy. W dalszych wystąpieniach przedstawiono infrastrukturę sieci miejskiego ZielMAN, zagadnienia cyfryzacji radia i telewizji oraz zmiany zachodzące w dostępie do zasobów bibliotecznych. Zaprezentowano również rozwiązania dotyczące inteligentnych miast i budynków oraz Internecie rzeczy. Nie zabrakło także przedstawienia ważnych dla regionu firm informatycznych takich, jak: Apator Rector, ASTEC, Cinkciarz.pl i Streamsoft. Konferencję zakończył referat omawiający nowoczesne rozwiązania krótkofalarskie w dobie społeczeństwa informacyjnego. Obrady prowadził przewodniczący konferencji kol. Marek Węgrzyn (PTI KZG, WEIT UZ). Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie WWW. Równolegle do obrad swoje rozwiązania prezentowały firmy Tespol oraz Fibar, a także studenckie Koło Naukowe fantASIC.

Relacje (migawki) z zielonogórskich obchodów ŚDSI przeprowadziły stacje telewizyjne:

a także rozgłośnie radiowe (Akademickie Radio Index, Radio Plus).

Google IO Extended 2015 na Politechnice Poznańskiej

Google IO (events.google.com/io2015) to konferencja dla programistów, organizowana corocznie przez firmę Google w San Francisco. W trakcie konferencji omawiane są najnowocześniejsze technologie wytwarzania aplikacji internetowych i mobilnych, biblioteki i architektury oferowane przez Google, a także narzędzia i środowiska rozwijane przez Google. Konferencja cieszy się bardzo dużym powodzeniem i może budzić żywe zainteresowanie wielu naszych członkiń i członków. Konferencja odbywa się w San Francisco, ale na potrzeby lokalnych oddziałów Google oraz organizacji akademickich firma Google oferuje możliwość strumieniowania wideokonferencji na żywo w ramach Google IO Extended. Planujemy przeprowadzić jednodniową transmisję wydarzeń konferencyjnych w dniu 28 maja (czwartek). Transmisja odbędzie się w godzinach 17:00-04:00 ponieważ jest to transmisja "na żywo" z San Francisco. Do projekcji zostaną wykorzystane sale wykładowe 2 CW i 3 CW do równoległej transmisji dwóch sesji konferencyjnych oraz część korytarza do zorganizowania miejsc odpoczynku i rekreacji. Dodatkowo, chcemy zorganizować warsztaty z technologii Android Wear (najnowszej generacji zegarków-komputerów). Konferencję organizuje Akademickie Koło Aplikacji Internetowych pod patronatem i przy wsparciu Oddziału Wielkopolskiego PTI. Bardzo serdecznie zapraszamy!

marzec 2015

Wydarzenia w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim

W imieniu Kół PTI w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową "Bezpieczeństwo Techniczno-Informatyczne", która odbędzie się w piątek (27.04.2015) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W programie wydarzenia uwzględniono wiele interesujących prelekcji, jedną z nich wygłosi m.in. przewodniczący Zarządu Koła PTI w Zielonej Górze kol. Marek Węgrzyn ("Kryptologiczna ochrona projektów w układach FPGA - na przykładzie układów sterujących"). Na wydarzenie wstęp wolny.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na: http://pwsz.pl/index.php/aktualnosci-wt/1673-konferencja-naukowa-bezpieczenstwo-techniczno-informatyczne.

W dniach 17-18 marca 2015 w Zielonej Górze (Nowy Kisielin), w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Przemysłowa "Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane KBBS 2015 (http://www.kbbs.uz.zgora.pl), której organizatorami są Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Informatyczne Koło Zielonogórskie oraz firma Sidus Novus Sp. z o.o. Kolejna edycja Konferencji KBBS będzie miała podtytuł "Zdalne Odczyty". Planowane jest przedstawienie aktualnych problemów naukowych, formalno-prawnych i implementacyjnych dotyczących bezpieczeństwa zdalnych odczytów oraz wykorzystania i zarządzania takimi informacjami. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu. Rezultatem dwudniowego spotkania będą przykłady wykorzystania transferu wiedzy z nauki do biznesu i biznesu do nauki. Po Konferencji planowana jest publikacja książki (http://wydawnictwo.btc.pl/index.php?ukey=product&productID=232422).

Prezentowana tematyka cieszy się ogromnym zainteresowaniem w kraju i zagranicą. W konferencji zapowiedzieli swój udział przedstawiciele ośrodków naukowych, firm i instytucji: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Matematycznego PAN, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Zielonogórskiego, IHP (Frankfurt nad Odrą, Niemcy), Centrum Przedsiębiorczości Transferu Technologii UZ, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Wydawnictwa BTC.

.

Targi "Kariera IT"

21 marca w Poznaniu odbędzie się długo wyczekiwana edycja największych targów pracy dla specjalistów branży IT - bezpłatne Targi "Kariera IT". Jest to wysoko specjalistyczne wydarzenie, łączące w sobie kilka funkcji: klasyczne targi pracy podczas których uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z atrakcyjnymi ofertami pracy głównie wielkopolskich pracodawców, wziąć udział w branżowych prelekcjach najlepszych ekspertów, poświęconych zarówno problemom technologicznym, jak i zagadnieniom związanym z aplikowaniem na stanowiska IT, a także skorzystać z wielu dodatkowych atrakcji przygotowanych dla uczestników.

W programie znalazło się wiele ciekawych prelekcji, min:

 • Bezpieczeństwo sieci – ataki, detekcja zagrożeń i strategie obrony - Maciej Miłostan
 • Managing transactions in SQL Server - Przemysław Pogorzelec
 • Nowe trendy w designie prezentacji, czyli krótko o tym, co wszystkim się podoba, ale nikt nie wie dlaczego - Luiza Kozieł
 • Jak rozmawiać o pieniądzach? Czyli o technikach negocjacji wynagrodzenia Zofia Jakubczyńska
 • Jak zostać programistą Swift? Paweł Brągoszewski
 • Scrum i Kanban okiem QA – Piotr Gackowski
 • Zrób-To-Sam: Internet Rzeczy – Maciej Urbański
Ponadto podczas wydarzenia będzie można uzyskać certyfikaty poprzez uczestnictwo w
 1. Warsztacie Ryszarda Dałkowskiego „Praktyczne użycie chmury obliczeniowej – pierwsze 3 kroki
 2. Egzaminie pisemnym LPI w bardzo promocyjnej cenie
Dodatkowo szereg innych atrakcji, w tym pokazy ciekawych rozwiązań technologicznych takich jak: podłoga interaktywna, nowoczesny sprzęt multimedialny: ściana video i stół dotykowy z aplikacjami kinetycznymi sterowanymi za pomocą gestów i dotyku, druk 3D, poczęstunek, bezpłatne materiały targowe. Całość wydarzenia zakończy się losowaniem atrakcyjnych nagród. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia : http://careercon.pl/konferencja/kariera-it-poznan-21-03-2015/

styczeń 2015

Poświąteczne spotkanie Egzaminatorów ECDL

Koordynator ECDL zaprasza Szanowne Egzaminatorki, Szanownych Egzaminatorów oraz wszystkich zainteresowanych K&K na coroczne spotkanie poświąteczne w dniu 1 lutego br do Lusowa na godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się w Lusowie, ul.Poznańska 10.

Do zobaczenia

Ewa Sumowska

P.S. Proszę koniecznie o informację, czy zaproszenie zostaje przyjęte. Deklaruję pomoc w transporcie.


grudzień 2014

Homo Informaticus 2.0

W piątek, 12 grudnia, Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje drugą edycję konferencji "Homo Informaticus 2.0". Oddział Wielkopolski PTI objął tę konferencję swoim patronatem. Udział w konferencji jest bezpłatny, zapowiada się niezwykle ciekawe i intelektualnie stymulujące wydarzenie, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem konferencji i do uczestnictwa.

Spotkanie Mikołajkowe

Bardzo serdecznie chcemy zaprosić Państwa na spotkanie mikołajkowe. Byłoby nam niezmiernie miło spotkać się wieczorem, porozmawiać, podyskutować, wspólnie coś przekąsić i wypić kieliszek wina. Jako termin spotkania proponujemy piątek, 19 grudnia, w okolicach godziny 19:00. Miejsce spotkania ustalimy na podstawie liczby osób, które zgłoszą zainteresowanie udziałem. Prosimy o wejście na stronę Spotkania Mikołajkowego OW PTI i dokonanie zgłoszeń. Państwa zgłoszenia oczywiście nie są wiążące, ale bardzo nam pomożecie, jeśli będziemy wiedzieli, ilu mniej więcej osób możemy się spodziewać.

Mistrzostwa Informatyków w narciarstwie

Zbliżają się XV Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim. Trwają przygotowania związane z organizacją tej imprezy wspólnie z firmą LGBS Polska Sp. z o.o. Proponowany termin to sobota 14 lutego 2015 r (sobota). Mistrzostwa odbędą się na stokach Skrzycznego w Szczyrku. Zgodnie z tradycją będziemy starać się o Patronat Honorowy nad Mistrzostwami Burmistrza Miasta Szczyrk oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczyrku, a także Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Prosimy o składanie zgłoszeń/deklaracji udziału w Mistrzostwach za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Mistrzostw w terminie do 15.01.2015.


wrzesień 2014

IV Zjazd PTI

Szanowni Członkowie i Sympatycy PTI!!!

Serdecznie zapraszamy do ośrodka Dolina Słońca w Lusowie na IV Zlot PTI. Prosimy o deklaracje na stronie Zlotu (równoważne z podjęciem zobowiązania do opłacenia kosztów w wysokości 50 zł):

zlot.pti.org.pl

Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program, w którym nie zabraknie miejsca na rozrywkę, wypoczynek, ale też na dyskusję o teraźniejszości i przyszłości PTI. Proszę także pamiętać, że zlot trwa od piątku do niedzieli, a już w poniedziałek w Poznaniu startują nasze konferencje: KKIO'2014, SCR'2014, SPA'2014 oraz Sejmik Młodych Informatyków.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona a czas na podjęcie decyzji krótki. W przypadku braku dostatecznej liczby chętnych osób Zlot zostanie odwołany... niestety. Decyzja zapadnie w środę rano.


czerwiec 2014

Zjazd egzaminatorów i sympatyków ECDL

Koordynator Regionalny ECDL Ewa Sumowska zaprasza na spotkanie egzaminatorów i sympatyków w dniu 27 czerwca br w ośrodku DOLINA SŁOŃCA w Lusowie koło Poznania.
W menu przewidziano:

 • wystąpienie KR na temat aktualnosci związanych z ECDL;
 • dyskusja na temat przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i zasad ochrony wizerunku w kontekście procedur egzaminacyjnych
 • podjęcie ustaleń dotyczących ochrony korespondencji zawierajacej dane osobowe ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na certyfikaty;
 • kolacja (34 zł): zimne zakąski (kurczak z ananasem; szparagi w szynce, śledziki w oleju, sałatka grecka, sałatka jarzynowa); bigos, barszcz czysty, pieczywo, kawa, herbata
 • nocleg: domek z pełnym węzłem sanitarnym 4-osobowy kosztuje 100 zł czyli na osobę 25 zł chyba, że ktoś chce mieć go tylko dla siebie....
 • śniadanie (9 zl): ser, szynka, jajko gotowane, ogórek, masło, pieczywo, kawa, herbata

Mile widziane pomysły na urozmaicenie wieczoru. Gorąco zachęcam i proszę o poparte wpłatami deklaracje udziału w ciągu najbliższej doby:-) Termin jest bliski więc konieczne jest nie tylko oświadczenie czy wynajmujemy cały ośrodek czy tylko tyle domków na ile jest wpłat i spotykamy się w kameralnym gronie ale też wpłata zaliczki...

pozdrawiam serdecznie
ewa sumowska

Link do formularza: deklaracja udziału


kwiecień 2014

Władze OW PTI w kadencji 2014-17

W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie OW PTI. Przy bardzo małej frekwencji podsumowano przebieg kadencji 2011-2014 i przeprowadzono wybory władz Oddziału Wielkopolskiego na lata 2014-17. Skład władz jest następujący:

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego

 • Prezes: Mikołaj Morzy
 • Wice-prezes: Marek Węgrzyn
 • Skarbnik: Krzysztof Zwierzyński
 • Sekretarz: Dariusz Brzeziński
 • Adam Wojciechowski
 • Rafał Klaus

Komisja Rewizyjna

 • Idzi Siatkowski
 • Jerzy Stefanowski
 • Bogdan Pilawski

Sąd Koleżeński

 • Ewa Łukasik
 • Maciej Piernik
 • Filip Kolendo

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółowym protokołem Walnego Zgromadzenia OW PTI. Propozycje i tezy na Zjazd Delegatów zostały umieszczone na wiki zjazdowej.

marzec 2014

XI Zjazd Delegatów PTI, wybory władz OW PTI

Wielkimi krokami nadchodzi XI Zjazd Delegatów PTI. Zgodnie z kalendarium zjazdowym uchwalonym przez ZG PTI w najbliższym czasie będą miały miejsce następujące wydarzenia:

 • do 30 kwietnia: zakończenie walnych oddziałowych zebrań wyborczych
 • do 1 maja: termin ostateczny zgłoszeń członków PTI niebędących delegatami do zaproszenia na Zjazd
 • do 17 maja: ustalenie końcowych propozycji zmian statutu i strategii
 • 24 maja: statutowy termin końcowy zakończenia walnych oddziałowych zebrań wyborczych
 • 14 czerwca 2014: XI Zjazd Delegatów PTI

Kierując się powyższym kalendarium Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PTI postanowił zwołać walne oddziałowe zebranie wyborcze w dniu 3 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00. Zebranie wyborcze odbędzie się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 (link). W przypadku braku kworum drugie zebranie wyborcze odbędzie się tego samego dnia o godz. 18:15 w tym samym miejscu. Poniżej znajdziecie Państwo trzy dokumenty:

Serdecznie prosimy Państwa o niezawodne przybycie!


styczeń 2014

Dyskusja o przyszłości PTI

Chcemy zaproponować Państwu poważną rozmowę na temat roli Towarzystwa, jego formy i przyszłości. Zostaliśmy zobligowani uchwałą Zarządu Głównego do przeprowadzenia weryfikacji stanu organizacji i skreślenia z listy członków osób nie wypełniających obowiązku opłacania składek członkowskich. W normalnych warunkach po prostu poprosilibyśmy Was o uregulowanie zaległych składek i tyle. Ale zadaliśmy sobie fundamentalne pytanie "po co?" i efektem naszych przemyśleń jest ten list.

Prosząc o jakiekolwiek pieniądze musimy zastanowić się, jakie potencjalne korzyści kupują członkinie i członkowie PTI. Oczywiście, to pytanie jest nierozerwalnie związane z wizją przyszłości Towarzystwa. Należy sobie uczciwie powiedzieć, że nie można w ramach składki członkowskiej oczekiwać profitów finansowych. Bądźmy szczerzy, ile z Koleżanek i Kolegów skorzysta ze zniżki na egzaminy ECDL lub wybierze się na konferencję FEDCIS? Teoretycznie, składka członkowska upoważnia do zniżek na konferencje organizowane przez PTI, ale przecież w dobie dziesiątków darmowych konferencji organizowanych regularnie w większych miastach wiara w magiczną moc przyciągania paru imprez firmowanych przez PTI jest złudna. Wystarczy rzut oka na imprezy takie jak devmeetings.pl, devfest.pl, albo wizyta na stronie wpolsce.it żeby stwierdzić, że każda osoba zainteresowana nowinkami okołoinformatycznymi jest w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego. Zatem nie tędy droga.

Zastanawialiśmy się, co powinno być rzeczywistym motywatorem do opłacania przez Państwa składek członkowskich, abyście mieli poczucie dobrze wydanych pieniędzy. Odpowiedź nasunęła się sama: przecież możemy wspólnie przeistoczyć Oddział Wielkopolski PTI w rodzaj "inkubatora" podstawowej działalności edukacyjno-popularyzacyjnej w obszarze informatyki. Nie zorganizujemy dużej konferencji naukowej lub biznesowej, bo nie mamy wystarczających zasobów i kadr. Owszem, w nadchodzącym roku będziemy organizować w Poznaniu konferencje KKIO-SCR-SMI-SPA (szczegóły na ten temat znajdą się w styczniowym newsletterze), ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę. Nie jesteśmy poważnym partnerem dla władz samorządowych i administracji publicznej, bo jesteśmy zbyt mało aktywni. Ale z łatwością możemy zająć się pomaganiem tym, którzy wykonują ciężką pracę u podstaw. Konkursy informatyczne w szkołach, gimnazjach i liceach, pomoc w imprezach organizowanych przez koła studenckie, wyjazdy uczniów i studentów na krajowe konferencje i imprezy programistyczne - te wszystkie formy wspierania rozwoju informatyki w Wielkopolsce leżą w granicach naszych możliwości finansowych i organizacyjnych. Przypominamy Wam, że całą pracę członkowie Zarządu OW PTI wykonują w czynie społecznym, więc ani złotówka nie jest przeznaczana na wynagrodzenia, diety, itp. Z drugiej strony jesteśmy pasjonatami informatyki i zależy nam bardzo na tym, żeby uczenie informatyki w województwach lubuskim i wielkopolskim było nowoczesne, angażujące i ciekawe, aby w przyszłości to tutaj powstawały rewolucyjne startupy, a duże firmy informatyczne z łatwością znajdowały wysokiej jakości kadry. Jesteśmy w stanie oceniać zgłaszane do nas propozycje i wydawać pieniądze w sposób efektywny, racjonalny i wydajny - aby każda złotówka trafiła tam, gdzie najbardziej zaowocuje w przyszłości. Chcemy pomagać nauczycielkom i nauczycielom informatyki na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Nawet niewielkie wsparcie finansowe, pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, czy wizytacja budynków Politechniki Poznańskiej, może być tym co skłoni młodą dziewczynę lub młodego chłopaka do związania swojej przyszłości z informatyką. Z doświadczenia wiemy, z iloma problemami finansowymi borykają się organizacje studenckie. Pragniemy dofinansowywać ich inicjatywy (takie jak google io extended czy DevJS) i w ten sposób kształcić sobie nowe pokolenie członkiń i członków PTI.

Reasumując, oto nasza propozycja. Jako Zarząd OW PTI skupimy się przede wszystkim na pomocy organizacyjnej i finansowej w obszarze popularyzacji i nauczania informatyki. Państwo, jako członkinie i członkowie OW PTI, nie będziecie mieć z tego żadnych bezpośrednich korzyści. Zamiast tego, będziecie mieli Państwo świadomość, że każda wpłacana corocznie przez Państwa złotówka została przeznaczona na wspracie wartościowych oddolnych inicjatyw, które bez Waszej pomocy być może nie miałyby szans na realizację. Mówiąc krótko: chcemy Was zmienić w mecenasów informatyki. Jeśli akceptujecie Państwo tę koncepcję, to serdecznie prosimy o sprawdzenie stanu swoich składek członkowskich (szczegółowych informacji udziela Skarbnik OW PTI kol.Wojciech Complak, Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl) i ich opłacenie. W przypadku dużych zaległości uiszczenie jednej lub dwóch zaległych składek będzie dla nas stanowiło sygnał, że chcecie Państwo uczestniczyć w działaniach OW PTI. Bardzo interesuje nas też Państwa opinia, jeśli macie Państwo swoje zdanie na temat tego, w jaką stronę powinien kierować się Oddział Wielkopolski PTI oraz całe Towarzystwo, prosimy o podzielenie się nim pisząc na adres kontakt@pti.poznan.pl - wszystkie Państwa listy opublikujemy w następnym newsletterze. Gdyby (oby!) okazało się, że ten list wzbudzi większy odzew, to szybko pomyślimy o bardziej interaktywnym forum wymiany opinii.

Tymczasem przypominamy Państwu, że składki członkowskie w wysokości 80 zł rocznie (studentki i studenci: 20 zł rocznie) należy przelać na konto

Konto bankowe: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
Bank Zachodni WBK S.A.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Wielkopolski
Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań

W trakcie I Letnich Spotkań PTI odbyła się też debata o przyszłości PTI prowadzona przez kol. Marka Wierzbickiego. Z podsumowaniem głosów pojawiających się w dyskusji można się zapoznać w prezentacji przygotowanej przez kol. Wierzbickiego. Jest to wizja nieco inna od wizji proponowanej Państwu przez nas, ale nie mniej interesująca i warta zastanowienia. Dowodzi, że w PTI jest wystarczająco dużo osób, którym na sercu leży przyszłość Towarzystwa i które chcą kształtować przyszły obraz PTI. Musimy jednak pamiętać, że tylko wspólna praca i aktywność pozwolą na realizację celów, jakie stawia sobie PTI.


grudzień 2013

Warsztaty CS4HS "Grywalizacja w edukacji"

Po raz drugi organizujemy na Politechnice Poznańskiej darmowe warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach programu Google Computer Science for High Schools. Kolejna edycja odbędzie się w sobotę, 18 stycznia 2014 r. w godzinach 8:30-14:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Więcej szczegółów i odnośniki do rezerwacji miejsc na warsztatach znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia oraz na stronie warsztatów. Serdecznie zapraszam do udziału i informowania koleżanek i kolegów o warsztatach.


maj 2013

Letnie spotkania PTI w Szczyrku

Jak donosi kol.Adrian Kapczyński, Prezes Oddziału Górnośląskiego PTI, OG PTI organizuje „I Letnie Spotkania PTI”, które odbędą się w Szczyrku, w dniach 24-26.06.2013r.
W trakcie spotkań przewidziano część o charakterze techniczno-naukowym oraz część integracyjną, w trakcie której przewidziane są obchody 25-lecia istnienia Oddziału Górnośląskiego PTI. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich Członkiń i Członków PTI jak również dla osób sympatyzujących z PTI. Więcej informacji znajduje się pod adresem: letniespotkania.org


kwiecień 2013

TIK TAK w Wielkopolsce

Trwają zmagania na terenie całek Polski w zawodach, które noszą nazwę KONKURS INFORMATYCZNY TIK? -T@K!
Ewa Sumowska, która jako koordynator regionalny ECDL odpowiadała za przebieg II etapu (wojewódzkiego!) w regionie Poznań, zaprosiła wszystkich uczestników z Wielkopolski do Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na początek do konkursu przystąpiło 2 uczestników na poziomie szkól podstawowych: Miłosz Król (Gniezno) i Mateusz Telman (Poznań) (zdjęcie 1).
Poziom gimnazjalny reprezentowała pięcioosobowa grupa uczniów z Obry: Karol Wajs, Maksymilian Nagalski, Konrad Oskwarek, Michał Dzioch i Jakub Komczyński oraz Cezary Jarosz i Patrycja Krzyżoszczak (Koźmin Wielkopolski) (zdjęcie 2)
Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych z zadaniami konkursowymi zmierzyli się panowie Piotr Telman,Szymon Melewski i Jakub Kudelski (Poznań) i Tomasz Tomys (Wolsztyn) (zdjęcie 3)
Uczestnicy drugiego etapu zostali uhonorowani dyplomami uczestnictwa i gadżetami ufundowanymi przez PB ECDL i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (serdecznie dziękujemy!!!). (zdjęcie 4).
Specjalnie została uhonorowana jedyna w tym gronie dziewczyna - Patrycja Krzyżoszczak.
Uczestnicy II etapu mieli również możliwość przystąpienia do darmowego egzaminu z wybranego modułu ECDL CORE. Z możliwości tej skorzystało 7 uczniów.
Trzymamy kciuki za wyniki (szczególnie mocno w intencji Patrycji!!).

W imieniu Organizatorów
Ewa Sumowska


marzec 2013

W dniach 5-7 kwietnia 2013 w Nowym Tomyślu odbywać się będzie Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2013.

W czasie Konferencji koordynator regionalny Ewa Sumowska będzie do dyspozycji uczestników konferencji. Osoby zainteresowane informacjami o ofercie Polskiego Towarzystwa informatycznego w szczególnośc szkoleniami z produktów European Computer Driving Licence prosimy o kontakt: ewa.sumowska@ecdl.pl, tel: 501074058.


grudzień 2012

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa Egzaminatorów ECDLna spotkanie poświąteczno-noworoczne. Spotkanie odbędzie się w gościnnych murach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w piątek, 11 stycznia 2013, o godzinie 17:00.

Mam nadzieję podać Państwu filiżankę dobrej kawy i porcję dobrych życzeń. Chciałabym porozmawiać o przyszłości ECDL, o inicjatywach, które już się dzieją, o planowanych zmianach i nowych produktach.

Ze względów logistycznych dobrze byłoby wiedzieć, ile osób planuje uczestniczyć w spotkaniu. Proszę o przesłanie potwierdzenia na adres ewa.sumowska@ecdl.pl lub (zalecane!) skorzystanie z formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://www.ECDL-spotkanie_noworoczne.evenea.pl/.

Ewa Sumowska
Koordynator Regionalny ECDL, region Poznań

Informujemy, że Oddział Wielkopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Poznań przy współpracy z Polskim Biurem ECDL planuje zorganizowanie szkolenia na egzaminatorów ECDL Core (podstawowy) i ECDL ADV (zaawansowany). Szkolenie odbyć się ma 10 stycznia 2013 godz.14.00-19.00 (ECDL CORE) i 19.00-21.00 (ECDL ADV) w budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.
Zainteresowanych proszę o kontakt mejlowy: ewa.sumowska@ecdl.pl (zalecany) lub telefoniczny 501074058. Termin zgłoszeń: 30 grudnia 2012 r. (proszę o jak najwcześniejsze zgłoszenia)

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i karty rejestracji egzaminatora można pobrać ze strony http://ecdl.pl/content/do-pobrania

Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:
 1. jest członkiem PTI,
 2. i/lub jest nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki
 3. i/lub inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL (proszę się kontaktować z Koordynatorem ECDL ze swojego regionu)
 4. posiada certyfikat ECDL ECDL Core lub ECDL Start lub zaliczone cztery moduły Advanced – warunek ten nie dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia (były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy).
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 369,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 20% zniżki).

Wpłaty prosimy wnosić na konto:

PTI Oddział Wielkopolski, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
Bank Zachodni WBK S.A

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL nazwa szkolenia (ECDL Core, ADV) dnia 10.01.2012 r w Poznaniu

Przypomnienie: Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: ewa.sumowska@ecdl.pl

Dokumenty zgłoszeniowe:

 • karta zgłoszenia (dostępne na stronie http://www.ecdl.pl/content/zostan-egzaminatorem-0);
 • karta rejestracji egzaminatora;
 • dowód wpłaty;
 • kserokopie certyfikatu ECDL (START, 4 moduły ADV bądź potwierdzenie zdania 4 egzaminów z 7 modułów ECDL CORE)

Skany dokumentów proszę przesłać e-mailem do Koordynatora Regionalnego ECDL w Poznaniu na adres ewa.sumowska@ecdl.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie.

Zapraszam Państwa i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Ewa Sumowska
Koordynator Regionalny ECDL, region Poznań
W dniu 7.12.2012 zapraszamy na spotkanie mikołajkowe do restauracji Republika Róż przy Placu Kolegiackim 2 w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o 18:30, zapewniamy smaczny poczęstunek i miłą atmosferę. Bardzo zależy nam na Państwa obecności, bo chcemy rozmawiać o przyszłości OW PTI, o planach na przyszły rok, o tym, w którą stronę powinno zmierzać Towarzystwo. Państwa opinia ma dla nas kluczowe znaczenie!

Ze względów logistycznych musimy wiedzieć (mniej więcej) ile osób planuje udział w spotkaniu. Serdecznie prosimy o przesyłanie potwierdzenia przybycia na adres kontakt@pti.poznan.pl lub rejestrację bezośrednio na stronie wydarzenia: www.owpti-mikolajki.evenea.pl.

listopad 2012

PTI ogłasza konkurs na działania wspierające popularyzację certyfikatu ECDL w Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone osoby lub instytucje, które swoją działalnością znacząco przyczyniającą się do realizacji celów konkursu:

 • Aktywizacja środowiska osób związanych z certyfikacją ECDL.
 • Podnoszenie jakości materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL.
 • Integracja społeczności ECDL.
 • Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego
 • Zwrócenie uwagi na wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
 • Promowanie etycznego i zgodnego z prawem korzystania z e-materiałów

Zgłoszenia osób lub instytucji mogą dokonywać Koordynatorzy Regonalni, Koordynatorzy Produktu, Władze Centralne i Regionalne PTI, Centra i Laboratoria Egzaminacyjne oraz Egzaminatorzy.

Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: konkursECDL@eecdl.pl do dnia 12.11.2012 do godz. 12:00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub nazwa instytucji oraz dane kontaktowe (adres, telefon, mail),
 • krótki opis działalności wraz z uzasadnieniem zgłoszenia,
 • krótką notatkę o zgłaszanym podmiocie,
 • imię i nazwisko zgłaszającego oraz funkcję i dane kontaktowe.

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu. Ogłoszenie wyników w dniu 16.11.2012 na stronie www.ecdl.pl.


listopad 2012 W dniu 6.11.2012 odbyło się posiedzenie Zarządu OW PTI. W trakcie posiedzenia Zarząd podjął dwie uchwały:

 1. o przyjęciu w poczet członków OW PTI kol.Pawła Jagielskiego i kol.Krzysztofa Wojtasa
 2. o objęciu patronatem honorowym konferencji GDG DevFest Poland

Konferencja GDG DevFest odbywa się w ramach cyklu konferencji organizowanych przez GDG i Google na całym świecie i dotyczyć będzie technologii promowanych przez Google (Android, GWT, AppEngine). W tym roku polska edycja konferencji odbędzie się w dniach 24-25.11.2012 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul.Piotrowo 2. Wstęp na konferencję jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować (liczba miejsc jest ograniczona!) Jako patroni konferencji dysponujemy pewną liczbą wejściówek dla naszych członków, więc osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres kontakt@pti.poznan.pl.

Zarząd OW PTI podjął też decyzję o wznowieniu cyklicznych spotkań członkiń i członków Oddziału, połączonych z drobnym poczęstunkiem i ciekawą prelekcją. Chcemy organizować takie spotkania 3-4 razy do roku. Na pierwsze dwa spotkania chcemy zaprosić projektantów dwóch bardzo ciekawych poznańskich startupów, ale jesteśmy też otwarci na Państwa propozycje. Jeśli macie pomysł na interesującą prelekcję, prosimy o przesyłanie swoich typów.

Na koniec posiedzenia postanowiono także reaktywować tradycję spotkań wigilijnych. W tym roku zapraszamy Koleżanki i Kolegów na spotkanie mikołajkowo-wigilijne które odbędzie się w restauracji "Republika Róż" przy Placu Kolegiackim 2 w Poznaniu w piątek, 7 grudnia 2012 roku, o godzinie 18:30. W programie mamy prezentację bieżącej działalności Oddziału, omówienie planów na 2013 rok i szerszej strategii działania, oraz dyskusję. No i pyszną kolację, oczywiście.

październik 2012

Informujemy, że Oddział Wielkopolski PTI i Koordynator Regionalny ECDL Region Poznań przy współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje szkolenie na egzaminatorów ECDL Core (podstawowy). Szkolenie odbędzie się 26 października 2012 roku (piątek) w budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 5/7, sala 211 w godzinach 14:00 – 19:00.

Uwaga: w przypadku zainteresowania istnieje możliwość zorganizowania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów innych produktów ECDL. Zainteresowanych proszę o kontakt mejlowy: ewa.sumowska@ecdl.pl (zalecany) lub telefoniczny 501074058.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i karty rejestracji egzaminatora można pobrać ze strony ecdl.pl/content/do-pobrania Egzaminatorem ECDL Core może zostać osoba, która:

 1. jest członkiem PTI,
 2. i/lub jest nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki
 3. i/lub inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL  (proszę się kontaktować z Koordynatorem ECDL ze swojego regionu)
 4. posiada certyfikat ECDL ECDL Core lub ECDL Start lub zaliczone cztery moduły Advanced – warunek ten nie dotyczy osób, które odnawiają swoje uprawnienia (były już egzaminatorami, tylko nie mają podpisanej aktualnej umowy).
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 369,00 zł brutto (członkom PTI przysługuje 10% zniżki). Wpłaty prosimy wnosić na konto:

PTI Oddział Wielkopolski
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel: +61 665-2961
nr rachunku bankowego 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196 Bank Zachodni WBK S.A

Tytuł wpłaty: Imię Nazwisko, szkolenie ECDL nazwa szkolenia (ECDL Core) dnia 26.10.2012r w Poznaniu

Przypomnienie:
Zgodnie z §.16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie kopii potwierdzenia wpłaty oraz danych do faktury e-mailem na adres: ewa.sumowska@ecdl.pl.

Dokumenty zgłoszeniowe:
 • karta zgłoszenia,
 • karta rejestracji egzaminatora,
 • dowód wpłaty,
 • kopia odpowiedniego certyfikatu ECDL

Skany proszę przesłać e-mailem do Koordynatora Regionalnego ECDL w Poznaniu na adres ewa.sumowska@ecdl.pl, natomiast oryginał karty zgłoszenia i karty rejestracji egzaminatora proszę dostarczyć na szkolenie. Zapraszam Państwa serdecznie i pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Ewa SumowskaKoordynator Regionalny ECDL, Region Poznań
e-mail: ewa.sumowska@ecdl.pl
nr tel. 50 10 74 058
www.ecdl.pl


wrzesień 2012 We współpracy z firmą Google organizujemy w drugiej połowie września bezpłatne warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli informatyki z gimnazjów i liceów w naszym regionie. Warsztaty są częścią ogólnoświatowego projektu Computer Science for High Schools finansowanego przez Google. W tym roku jesteśmy jednym z trzech polskich ośrodków który uzyskał grant na realizację warsztatów więcej


sierpień 2012 Uruchomiona została oficjalna lista dyskusyjna Elka dla członków PTI. Lista Elka jest przeznaczona tylko dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego i służy do wymiany poglądów i informacji dotyczących przede wszystkim spraw wewnętrznych towarzystwa, a szerzej - informatyki.


Adres listy (adres, na który należy wysyłać wiadomości): elka@lista.pti.org.pl
Strona domowa listy: http://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
Informacje ogólne o listach dyskusyjnych SYMPA: http://lista.pti.org.pl/sympa/help/introduction

Prosimy o zapoznanie się ze stroną domową listy Elka - jest na niej dokładnie podany sposób uzyskania subskrypcji tej listy. Dla subskrybentów listy dostępne jest archiwum listy, katalogi umożliwiające przechowywanie dokumentów współdzielonych, wykaz subskrybentów itd.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszyscy subskrybenci listy pti-anna zostali automatycznie zapisani na listę Elka. Dalsze subskrybowanie listy pti- anna jest kwestią indywidualnej decyzji każdej osoby. Wyłącznie informacyjnie podajemy, że wypisać się z niej można samodzielnie, wysyłając (z adresu, na który przyszedł ten list) wiadomość na adres pti-anna-request@pti.net.pl z wpisanym w temacie słowem "Unsubscribe" i bez treści.


sierpień 2012 Idzie lato. Tomek Klasa z Oddziału Zachodniopomorskiego PTI organizuje spotkanie członkowskie (dla wszystkich chętnych członków PTI). Nie strategiczne, nie konferencję, tylko spotkanie przy grillu/ognisku i piwie/winie, gdzie porozmawiamy o wszystkim i o niczym. Spotkajmy się dla samego spotkania, towarzysko. Bez delegacji, bez grantów. Każdy opłaci swój nocleg, każdy sam dojedzie, zrzucimy się na "catering". Taki ZLOT członków PTI. Zlot odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2012 r. w OW Stilo w Międzyzdrojach. Koszt zlotu to 200 zł, w cenie mieszczą się:

 • 2 noclegi (pokoje 2-3 osobowe z łazienką)
 • 2 posiłki dziennie (śniadania i obiady w sobotę i niedzielę)
 • ognisko integracyjne w piątek
 • grill party w sobotę
Piwo i wino we własnym zakresie, pozostałe napoje zapewniamy. Do OW Stilo trafiła już lista osób, które potwierdziły udział. Osoby te powinny kontaktować się z ośrodkiem i rezerwować pokoje. Chętni, którzy do tej pory nie potwierdzili chęci udziału, są proszeni o jak najszybsze zgłoszenie pod adres Tomasz_klasa@o2.pl (temat: ZLOT) oraz kontaktowanie się z ośrodkiem w celu rezerwacji miejsc. Jeśli nagły przyrost liczby chętnych wyczerpie możliwości noclegowe ośrodka, poszukamy wolnych miejsc noclegowych w pobliżu.

czerwiec 2012 Odbyła się druga edycja warsztatów komputerowych z cyklu "Internet dla Seniorów". Tym razem gościliśmy na Politechnice Poznańskiej seniorów z Rataj. Podobnie jak pierwsza edycja, i ta druga była bardzo udana. więcej